Профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 травня 2012 р.N 452


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р.

N 1031

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031 "Деякi питання здiйснення державного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 78, ст.

профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею

2883) змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-мiнiстр УкраїниМ. АЗАРОВ

     Iнд.70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею.

N 452

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031

     1. У постановi:

     у вступнiй частинi цифри "27" замiнити цифрами "319";

     у пунктi 2:

     доповнити пункт пiдпунктом 41 такого змiсту:

     "41) товари, якi перемiщуються (пересилаються) у мiжнародних поштових вiдправленнях та експрес-вiдправленнях, не пiдлягають видам контролю, визначеним у статтi 319 Митного кодексу України, у пунктi пропуску через державний кордон України;";

     у пiдпунктi 5:

     абзац третiй пiсля слiв "на митну територiю України)" доповнити словами "або в митних органах призначення (для товарiв, що перемiщуються (пересилаються) у мiжнародних поштових вiдправленнях та експрес-вiдправленнях);";

     абзац четвертий пiсля слiв "митної територiї України)" доповнити словами ", крiм випадкiв перемiщення (пересилання) товарiв у мiжнародних поштових вiдправленнях та експрес-вiдправленнях;";

     абзац п'ятий профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею слiв "митну територiю України)" доповнити словами ", крiм випадкiв перемiщення (пересилання) товарiв у мiжнародних поштових вiдправленнях та експрес-вiдправленнях".

     2.

Додаток до постанови викласти у редакцiї, що додається.

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р.

профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею

N 452)

ПЕРЕЛIК
товарiв, що пiдлягають державному контролю (у тому числi у формi попереднього документального контролю) у разi перемiщення їх через митний кордон України

Код товару згiдно з УКТЗЕДОпис товаруСанiтарно-
епiдемiологiчний контроль
Ветеринарно-
санiтарний контроль
Фiтосанiтарний контрольЕкологiчний контрольКонтроль за перемiщенням культурних цiнностей
вве-
зення
виве-
профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею зення
тран-
зит
вве-
зення
виве-
зення
тран-
зит
вве-
зення
виве-
зення
тран-
зит
вве-
зення
виве-
зення
тран-
зит
вве-
зення
виве-
зення
тран-
зит
0101Конi, вiслюки, мули та лошаки, живi0002, 332000000000
0102Велика рогата худоба, жива0002, 332000000000
0103Свинi, живi0002, 332000000000
0104Вiвцi та кози, живi0002, 332000000000
0105Свiйська птиця, тобто кури свiйськi (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живi0002, 332000000000
0106Тварини, живi (крiм диких)0002, 332000000000
0106Тварини дикi, живi0002, 332000332000
0201*М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене1, 3001, 331000000000
0202*М'ясо великої рогатої худоби, морожене1, 3001, 331000000000
0203*Свинина, свiжа, охолоджена або морожена1, 3001, 331000000000
0204*Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена1, 3001, 331000000000
0205 00*М'ясо коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiже, охолоджене або морожене1, 3001, 331000000000
0206*Їстiвнi субпродукти великої профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi1, 3001, 331000000000
0207*М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, тобто курей свiйських (Gallus domesticus), качок, гусей, iндикiв та цесарок, свiжi, охолодженi або мороженi1, 3001, 331000000000
0208*М'ясо (крiм великої рогатої худоби, свинини, баранини або козлятини, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв) та їстiвнi субпродукти (крiм їстiвних субпродуктiв великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, курей свiйських (Gallus domesticus), качок, гусей, iндикiв та цесарок), свiжi, охолодженi або мороженi1, 3001, 331000000000
0209 00*Сало без пiсних частин, свинячий жир i жир свiйської птицi, невитопленi та не видiленi iншим способом, свiжi або охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копченi1, 3001, 331000000000
0210*М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв1, 3001, 331000000000
0301Жива риба0002, 332000332000
0302*Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304 згiдно з УКТЗЕД1, 3001, 331000000000
0303*Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304 згiдно з УКТЗЕД1, 3001, 331000000000
0304*Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене1, 3001, 331000000000
0305Риба сушена, солона профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею в розсолi; риба гарячого або холодного копчення; рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування1, 3001, 331000000000
0306*Ракоподiбнi з панцирами або без панцирiв (крiм живих), свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею в розсолi; ракоподiбнi в панцирах, варенi у водi або на парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування1, 3001, 331000000000
0306Ракоподiбнi з панцирами або без панцирiв, живi1, 3002, 332000332000
0307*Молюски, вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок (крiм живих), свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних та молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з водяних безхребетних, крiм профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею ракоподiбних, придатнi для харчування1, 3001, 331000000000
0307Молюски, вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок, живi1, 3002, 332000332000
0401Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин1, 3001, 331000000000
0402Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин1, 3001, 331000000000
0403Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi, з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао1, 3001, 331000000000
0404Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi1, 3001, 331000000000
0405Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти1, 3001, 331000000000
0406Сири всiх видiв i кисломолочний сир1, 3001, 331000000000
0407 00Яйця птицi в шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi1, 3001, 331000000000
0408Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин1, 3001, 331000000000
0409 00 00 00Мед натуральний1, 3001, 331000000000
0410 00 00 00Їстiвнi продукти тваринного походження, крiм тих, що зазначенi у товарних позицiях 0401-0409 згiдно з УКТЗЕД1, 3001, 331000000000
0501 00 00 00Тiльки вiдходи волосся0000000001, 331000
0502Тiльки вiдходи щетини або профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею, 3310001, 331000
0504 00 00 00Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копченi0001, 331000000000
0505Шкурки та iншi частини птахiв, укритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я (обрiзанi чи необрiзанi) i пух, очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не пройшли подальшої обробки; порошок0001, 331000000000
0505 90 00 00Тiльки вiдходи пiр'я або частин пiр'я0001, 3310001, 331000
0506Тiльки кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання форми), обробленi кислотою, або дежелатинованi; порошок0001, 331000000000
0506 90 00 00Вiдходи кiсток та рогового стрижня0001, 3310001, 331000
0507Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, роги, роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi та дзьоби, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми0001, 331000332000
0507 10 00 00Тiльки вiдходи слонової кiстки0001, 3310001, 331000
0507 90 00 00Тiльки вiдходи черепахового панциря, вуса китового (включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, рiг оленя, копит, нiгтiв, кiгтiв та дзьобiв0001, 3310001, 331000
0508 00 00 00Корали та аналогiчнi матерiали, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетнi пластини каракатиць, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми, їх порошок000000000332000
0508 00 00 00Тiльки вiдходи коралiв та аналогiчних матерiалiв, черепашок та панцирiв молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетних пластин каракатиць0000000001, 331000
0510 00 00 00Амбра сiра, струмина боброва, цiвета i мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi iншим способом для тимчасового зберiгання0001, 331000000000
0511Продукти тваринного походження, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03 згiдно з УКТЗЕД, непридатнi для харчування0001, 331000000000
0511 91 10 00Вiдходи рибнi0001, 3310001, 331000
0511 99 10Сухожилля та жили; обрiзи та аналогiчнi вiдходи необробленої шкiри0001, 3310001, 331000
0511 99 31 00
0511 99 39 00
Губки натуральнi тваринного походження0001, 331000000000
0511 99 85 90Кiнський волос, у тому числi у виглядi полотна, з пiдосновою чи без неї0001, 331000000000
0511 99 85 90Тiльки вiдходи кiнського волосу0001, 3310001, 331000
0601Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212 згiдно з УКТЗЕД0000002, 332332000
0602Живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв, крiм тих, що класифiкуються в товарних позицiях 0601 i 1212 згiдно з УКТЗЕД0000002, 332332000
0603*Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом0000001, 331000000
0604Тiльки листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом0000001, 331000000
0604 10Мохи та лишайники0000001, 331332000
0604 91Листя, гiлки та профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi0000001, 331332000
0701Картопля, профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею або охолоджена1, 3000001, 331000000
0702 00 00 профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею, свiжi або охолодженi1, 3000001, 331000000
0703Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi1, 3000001, 331000000
0704Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Brassica, свiжi або охолодженi1, 3000001, 331000000
0705Салат-латук (Lactuca sativa) i цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi1, 3000001, 331000000
0706Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi1, 3000001, 331000000
0707 00Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi1, 3000001, 331000000
0708Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi1, 3000001, 331000000
0709Овочi, свiжi або охолодженi, крiм картоплi, помiдорiв, капусти головчастої, капусти цвiтної, капусти броколi, кольрабi та аналогiчних їстiвних профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею овочiв роду Brassica1, 3000001, 331000000
0710Овочi (сирi або варенi у водi чи на парi), мороженi1, 300000000000000
0711Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад, дiоксидом сiрки, у розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але в такому виглядi непридатнi для безпосереднього використання в їжу1, 300000000000000
0712Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки1, 3000001, 331000000
0713Овочi бобовi сушенi, лущенi, очищенi профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi1, 3000001, 331000000
0714Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, цiлi профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею порiзанi або у виглядi гранул чи скибок; серцевина профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею сагової пальми1, 3000001, 331000000
0801Горiхи кокосовi, бразильськi, кеш'ю, свiжi профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки1, 3000001, 331000000
0802Горiхи, крiм кокосових, бразильських, кеш'ю, свiжi профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки1, 3000001, 331000000
0803 00Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi1, 3000001, 331000000
0804Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi1, 3000001, 331000000
0805Цитрусовi, свiжi або сушенi1, 3000001, 331000000
0806Виноград, свiжий або сушений1, 3000001, 331000000
0807Динi, кавуни i папая, свiжi1, 3000001, 331000000
0808Яблука, грушi та айва, свiжi1, 3000001, 331000000
0809Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi1, 3000001, 331000000
0810Плоди, свiжi, крiм тих, що класифiкуються в товарних позицiях 0801-0809 згiдно з УКТЗЕД1, 3000001, 331000000
0811Плоди та горiхи, сирi або варенi у водi чи на парi, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин1, 300000000000000
0812Плоди та горiхи, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад, дiоксидом сiрки, у розсолi, у профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але у такому виглядi непридатнi для безпосереднього використання в їжу1, 300000000000000
0813Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801-0806 згiдно з УКТЗЕД; сумiшi горiхiв або сушених плодiв групи 08 згiдно з УКТЗЕД1, 3000001, 331000000
0814Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею для тимчасового зберiгання у розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю1, 3000001, 331000000
0901Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з вмiстом кави в будь-якiй пропорцiї1, 3000001,330000000
0901 11 00Кава несмажена з кофеїном1, 3000001,330000000
0901 12 00 00Кава несмажена без кофеїну1, 3000001,330000000
0901 90 10 00Кавова шкаралупа та оболонки зерен кави1, 3000000001, 331000
0902Чай ароматизований чи неароматизований1, 3000001, 331000000
0903 00 00 00Мате, або парагвайський профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею, 3000001, 331000000
0904Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушений або подрiбнений чи мелений1, 3000001, 331000000
0905Ванiль1, 300000000000000
0906Кориця та квiти коричного дерева1, 3000001, 331000000
0907 00 00 00Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки)1, 3000001, 331000000
0908Горiх мускатний, мацiс i кардамон1, 3000001, 331000000
0909Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумiну, кмину; ягоди ялiвцю1, 3000001, 331000000
0910Iмбир, шафран, турмерик (куркума), тим'ян, або чебрець; лаврове листя, каррi та iншi прянощi1, 3000001, 331000000
1001Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)0000001, 331000000
1002 00 00 00Жито0000001, 331000000
1003 00Ячмiнь0000001, 331000000
1004 00 00 профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею, 331000000
1005Кукурудза0000001, 331000000
1006Рис3000001, 331000000
1007 00Сорго зернове3000001, 331000000
1008Гречка, просо та насiння канаркової трави; зерновi культури, крiм тих, що класифiкуються в товарних позицiях профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею згiдно з УКТЗЕД3000001, 331000000
1008 10Гречка3000001, 331000000
1008 20Просо3000001, 331000000
1008 90Зерновi культури, крiм гречки, проса та насiння канаркової трави3000001, 331000000
1101 00Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)3000001, 331000000
1102Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного, або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)3000001, 331000000
1103Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур3000001, 331000000
1104Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006 згiдно з УКТЗЕД; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi3000001, 331000000
1105Борошно, крупи, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi1, 3000001, 331000000
1106Борошно, крупи та порошок iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713, iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714 або продуктiв групи 08 згiдно з УКТЗЕД1, 3000001, 331000000
1107Солод, обсмажений або необсмажений1, 3000001, 331000000
1108Крохмалi; iнулiн1, 300000000000000
1109 00 00 00Клейковина пшенична, суха чи сира1, 300000000000000
1201 00Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi1, 3000001, 331000000
1202Арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений1, 3000001, 331000000
1203 00 00 00Копра1, 3000001, 331000000
1204 00Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене0000001, 331000000
1205Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене0000001, 331000000
1206 00Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене1, 3000001, 331000000
1207Насiння та плоди iнших олiйних культур, крiм тих, що класифiкуються в товарних позицiях 1201-1206 згiдно з УКТЗЕД, подрiбненi або неподрiбненi1, 3000001, 331000000
1208Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi1, 3000001, 331000000
1209Насiння, плоди та спори для сiвби0000001, 331000000
1210Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн3000001, 331000000
1211Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi3000001, 331000000
1212Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею для харчових цiлей, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi1, 3000001, 331000000
1213 00 00 00Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул0000311, 331000000
1214Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi0000001, 331000000
1302Соки i екстракти рослинного походження; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi1, 300000000000000
1401Матерiали рослинного походження (наприклад, бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використовуються в основному для плетiння3000001, 331000000
1404Матерiали рослинного походження, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi3000001, 331000000
1501 00Жир свинячий (включаючи лярд) i жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503 згiдно з УКТЗЕД0001, 331000000000
1502 00Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503 00 згiдно з УКТЗЕД0001, 331000000000
1503 00Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин i тваринне масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим чином0001, 331000000000
1504Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу3001, 331000000000
1505 00Вовняний жир (жиропiт) i жировi речовини, профiлактика та лiкування iндикiв перед iнкубацiею отримуванi з нього (включаючи ланолiн)3001, 331000000000
1506 00 00 00Твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, крiм тих, що класифiкуються в товарних позицiях 1501-1505 згiдно з УКТЗЕД300031000000000
1507Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу300000000000000
1508Олiя арахiсова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу300000000000000
1509Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу300000000
Источник: https://qdpro.com.ua/document/54525

Copyright © 2018