Металлургическая промышленность украины 2015

Металлургическая промышленность

География Украины 9 класс

Черная металлургия. Сырьевая база. География добычи железной и марганцевой руд, огнеупорных глин, флюсовых известняков. Факторы размещения. Основные районы области и крупнейшие предприятия. Объем производства продукции черной металлургии.

Роль черной металлургии в формировании экспорта страны.

Проблемы и перспективы развития черной металлургии. Цветная металлургия. Состав и сырьевая база. Факторы и районы размещения предприятий металлургическая промышленность украины 2015. Проблемы и перспективы развития отрасли.

Металлургическая промышленность украины 2015 работа 8 Нанесение на контурную карту сырьевой базы, основных районов и предприятий черной металлургическая промышленность украины 2015 цветной металлургии.

По окончанию изучения темы:

Ученик называет:
- отрасли, входящие в металлургической промышленности, крупнейшие предприятия их типы, проблемы и перспективы развития.
Объясняет:
- факторы размещения отрасли.
Показывает на карте:
- основные районы и крупнейшие центры металлургии.
Анализирует:
- статистические данные по объемам производства металлургической продукции.
Характеризует:
- последствия влияния металлургической промышленности на окружающую среду.

Рекомендуем репетиторов география украины 9 классВам могут пригодиться:

 

Реферат: Черная металлургия

Реферат по географии, геологии и геодезии

Основні завдання чорної металургії України.

Фактори, металлургическая промышленность украины 2015 та закономірності розміщення досліджуваної галузі. Структура чорної металургії і її роль у функціонуванні народногосподарського комплексу держави.

Основні райони і центри розміщення і функціонування галузі. Проблеми і перспективи розвитку чорної металургії в країні.

Реферат: Цветная металлургия

Реферат по географии, геологии и геодезии

У своєму розвитку людство пройшло кам'яний вік, потім епоху бронзи, за якою почалась епоха заліза.

Хоч нині залізо — не єдиний матеріал, що використовується людством, усе-таки цей метал відіграє досить помітну роль металлургическая промышленность украины 2015 господарському житті нашої планети.

Реферат: Металлургия Украины

Реферат по географии, геологии и геодезии

Чорна металургія є важливою галуззю важкої промисловості, однією з основних частин фундаменту всього народного господарства країни. Практично немає такого підприємства, яке у тій чи іншій мірі не використовувало б продукцію чорної металургії, адже чорні метали – це основний конструкційний матеріал для виготовлення засобів та знарядь виробництва, від кількості та якості якого в значній .

Реферат: Металлургическая отрасль Украины

Реферат по географии, геологии металлургическая промышленность украины 2015 геодезии

До складу металургійного комплексу входять більш 400 підприємств чорної і кольорової металургії. Чорна металургія відноситься до базових галузей.

Її частка в промисловості України складає: виробництво товарної продукції - 24%, основні фонди - 13%, чисельність працівників - 6,5%, споживання енергії - 15,6%, витрата палива - 14,2%. Чорна металургія містить у собі підприємства по видобутку і збага.

Реферат: Металлургическая промышленность украины 2015 промышленность Украины

Реферат по географии, геологии и геодезии

Виплавка чорних металів традиційно здійснюється на комбінатах повного циклу, які включають усі кінцеві стадії металургійного виробництва, а також виробництво коксу (металургійного палива зі спеціальних марок вугілля) й агломерату (шматків залізної руди, спечених з металлургическая промышленность украины 2015 і коксом).

Кожне з виробництв має відходи й побічну продукцію, які є сировиною для інших галузей промисловості - хімічної. .

Реферат: Металлургический комплекс Украины

Реферат по географии, геологии и геодезии

В східній Україні сформувалися унікальні природні умови для розвитку металургійного комплексу.

Тут знаходяться найкрупніші, що мають світове значення, паливно-сировинні бази чорної металургії — Донецький кам’яновугільний, з коксівними марками вугілля, Криворізький залізорудний і Придніпровський марганцеворудний басейни; великі, практично невичерпні родовища вапняків, доломітів, вогнетривких глин.

Реферат: Проблемы и перспективы развития металлургии Украины

Реферат по географии, геологии и геодезии

Сучасна металургія посідає одне з чільних місць у народному господарстві країни і є матеріальною базою всього комплексу важкої індустрії України.

Чорна металургія впливає на розвиток усіх галузей народного господарства України як найголовніший споживач палива й електроенергії, води. Чорна металургія впливає на формування таких потужних промислових районів і підрайонів, як Донбас, Придніпров'я.

Реферат: Планированияе и прогнозирование затрат на предприятиях металлургической отрасли

Реферат по географии, геологии и геодезии

На сучасному етапі розвитку народного господарства у зв'язку з переходом до нових умов господарювання необхідне вдосконалення системи і методів управління з метою всебічної інтенсифікації суспільного виробництва і підвищення його ефективності.

Це передбачає більш детальне наукове обґрунтування, забезпечення оптимальності рішень, які приймаються в процесі управління металургійним підприємством. .

Реферат: Горно-металлургический комплекс Украины

Реферат по географии, геологии и геодезии

Гірничо-металургійний комплекс (ГМК) є базовою галуззю промисловості України.

Металургія складаеться з цілого ряду потужни виробництв: гірничо-збогачувального; коксо-імічного; вогнетривкового, Чавуно-ливарного, сталеплавильного, прокатного; металеви металлургическая промышленность украины 2015 і труб. На сьгоднішній день ГМК є,так би металлургическая промышленность украины 2015, «валютним цеом» нашої країни.

Валютні надодження, завдяки експорту металлургическая промышленность украины 2015 до 117.

Реферат: Металлургия стали

Реферат по географии, геологии и геодезии

При виплавці сталі використовують такі вихідні матеріали: метало шихта, флюси та окислювачі.

Основна частина метало шихти (до 80%) – це переробний чавун і сталевий брухт. Іноді – ще й феросплави. У якості флюсу використовують вапняк. У якості окислювача – залізну руду.

Основне призначення переробки чавуну в сталь – це зниження вмісту в ньому вуглецю, кремнію, марганцю і фосфору шляхом окисленн.Учебники география украины 9 класс
Источник: http://www.parta.com.ua/school_program/view/267/

металлургическая промышленность украины 2015
Copyright © 2018